Marvelous Bridge

Unova

Black 2 Black 2 White 2 White 2 Black Black White White
Walking in bridge shadows
Swanna
100%
L54–57
100%
L54–57
100%
L47–50
100%
L47–50
Black 2 Black 2 White 2 White 2 Black Black White White
Receive as a gift
Magikarp
100%
L5
100%
L5
100%
L5
100%
L5